3. Jak zoptymalizować stronę

Optymalizacja strony polega na dostosowaniu kodu i treści w taki sposób, aby stała się ona bardziej przyjazna wyszukiwarkom i w odpowiednich znacznikach zawierała najważniejsze słowa kluczowe.
Strona powinna być:

  • zgodna z deklarowaną specyfikacją,
  • nie powinna zawierać żadnych niepozamykanych znaczników, które mogą utrudnić indeksację przez roboty,
  • nie powinna zawierać zbyt dużej ilości kodu w porównaniu do ilości treści (starajmy się tworzyć osobne pliki ze stylami CSS lub skryptami Java).

Poprawność kodu sprawdzić możemy na stronie validator.w3.org

Optymalizacja metatagów:

Title – Tytuł – Powinno się w nim umieścić najważniejsze słowa kluczowe, na które pozycjonujemy stronę (najlepiej by najważniejsze znajdowały się na samym początku), nie powinien być zbytnio długi (max. 65 znaków). W przypadku gdy będzie on dłuższy, wyszukiwarki mogą go zignorować lub uznać stronę za spamerską. Tytuł powinien być atrakcyjny i unikalny dla każdej podstrony, nie powinien zawierać tylko i wyłącznie słów kluczowych.

Description – Opis strony – Należy pełnymi zdaniami opisać zawartość strony, wplatając w nie najważniejsze słowa kluczowe. Opis strony w metatagach nie powinien przekraczać 160 znaków. Prawdopodobnie nie ma on wpływu na pozycję strony, ale ma bardzo duży wpływ na klikalność (ciekawy opis zachęca do wejścia na stronę).

Keywords – Słowa kluczowe – Tag ten jest całkowicie ignorowany przez wyszukiwarkę Google, jednak mimo to warto jest go wypełnić ze względu na inne wyszukiwarki. Wstawiamy do niego od 6 do 8 słów kluczowych znajdujących się w treści strony.

Pamiętajmy o tym, aby dla każdej podstrony przygotować oddzielny zestaw metatagów.

Optymalizacja treści:

Umieszczając treść na stronie należy pamiętać o semantycznym użyciu znaczników html’owych. Wśród najważniejszych znaczników, które są istotne dla robotów wyszukiwarek, znajdują się nagłówki <h1> – <h6>, przy czym nagłówek pierwszego stopnia <h1> powinien znajdować się na stronie tylko raz jako jej główny tytuł. Po nim możemy już dowolnie używać reszty nagłówków, jednak pamiętać należy o ich logicznym ułożeniu (w odpowiedniej kolejności).

Treść strony umieszczajmy w akapitach <p>, stosując pogrubienia <strong> bądź pochylenia <em> dla najważniejszych słów.

W obrazkach w znaczniku „alt” dobrze jest wpleść do opisu słowo kluczowe związane z obrazkiem, tak samo dla znacznika „title” w linku.

Nasycenie słowami kluczowymi treści powinno być w granicach 3-6 % całej podstrony, co można sprawdzić korzystając z narzędzi SEO zamieszczonych na tej stronie.

Starajmy się, aby słowa kluczowe przewijały się w całej treści strony tj. na jej początku, środku, końcu (nie wystarczy jeden akapit nasycony słowami kluczowymi). Występować powinny w postaci zwykłego tekstu, wyróżnionego (przez pogrubienie, pochylenie), jako anchor text, lub w znaczniku alt lub title (jednak tutaj wstawiajmy tylko jeśli naprawdę jest to potrzebne, nie należy wstawiać słów na siłę).